Biuro Rachunkowe B&R

 

 

 

OFERTA

KSIĘGI RACHUNKOWE
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych
 • Sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji skarbowych
 • Dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8
 • Stałe konsultacje podatkowe i rachunkowe
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych
 • Sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych
 • Dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym
 • Ewidencjonowanie przychodów
 • Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • Sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych ZUS
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych
 • Dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • Konsultacje podatkowe i rachunkowe
KADRY I PŁACE
 • Sporządzanie miesięcznych płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło
 • Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od zatrudnionych osób fizycznych PIT-4
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji
 • Przekazywanie dokumentów do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie na koniec roku informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11/88
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Osoby fizyczne
 • Spółki cywilne
 • Spółki osobowe
 • Spółki partnerskie
 • Spółki handlowe

Pomagamy wybrać najlepszą formę działalności gospodarczej.

Doradzamy wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych.

Pomagamy przygotować dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej.

| Strona Główna | Oferta | Cennik | Kwalifikacje | Nasi klienci | Kontakt |

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Lay & html by Patrycja Szczerbaniewicz aka GuardianOfShigeru